top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN (Studio Uniek)

ALGEMENE VOORWAARDEN 
1 ALGEMEEN Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, 
afgesloten met Studio Uniek
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. 
Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, 
schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

 

1.1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING 

Studio Uniek, Pastoor Peetersstraat 2, 3690 Zutendaal, 0486/601280
Email: goele.gonnissen@uniek-ksi.be BTWnummer: BE0898.571376

 

BESTELLING 

Art. 2 Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, 
dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

 

AANSPRAKELIJKHEID 

Art. 3 Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, 
betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, 
en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

3.1 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.

Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, 
dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken 
onmiddellijk schriftelijk te melden via Goele.gonnissen@uniek-ksi.be Indien dit niet tijdelijk wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

3.2 Onze aansprakelijkheid geldt niet indien: 

A) de klant de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 
B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld 
of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld

HERROEPINGSRECHT Art. 4
Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. 

Wij voorzien een gratis retourservice voor producten/aankoop vanaf € 50. 
Wanneer men iets wenst te retourneren onder dit bedrag, zijn de retourkosten voor eigen rekening.

BETALING 

Art. 5 Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit  Bancontact/mistercash of overschrijving. Wanneer de betaling niet afgerond is zal de bestelling ook niet behandeld worden.

 

UITVOERING / VERZENDING 

Art. 6 De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het afronden van de betaling. 

 

GESCHILLEN 

Art. 7 Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. 
BINDING 
Art. 8 Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. 
Deze voorwaarden zijn steeds bindend. 
bottom of page